Jak prawidłowo wypełnić deklarację DGD?

DGD, czyli Dangerous Goods Declaration to deklaracja, która zawiera wszelkie informacje dotyczące oznakowania materiałów niebezpiecznych, które będą transportowane. Do jej wypełnienia zobowiązany jest nadawca ładunku.

Czym jest DGD?

DGD jest bardzo ważnym dokumentem, który obowiązuje w transporcie morskim. To właśnie na jego podstawie określa się miejsce na pokładzie, gdzie będą składowane konkretne ładunki niebezpieczne znajdujące się w pojeździe lub kontenerze. Jak wyżej wspomniano, to nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie deklaracji. Bardzo często zdarza się tak, że nadawca popełnia niedopuszczalne błędy podczas uzupełniania danych. Warto jednak pamiętać, że grozi to wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Nie istnieje jeden prawidłowy wzór deklaracji DGD. Ważne jest natomiast to, aby zawierała ona wszystkie niezbędne dane dotyczące transportowanego materiału niebezpiecznego. Każdy dokument zawierający informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi wymogami zostanie uznany za właściwy.

Co zawiera deklaracja DGD?

Deklaracja DGD musi zawierać przede wszystkim dan, które umożliwią identyfikację nadanego ładunku. Mowa tutaj o:

  • numerze UN (musi być on poprzedzony skrótem UN),
  • nazwie przewozowej PSN,
  • klasę zagrożenia (w przypadku klasy 1 należy podać również grupę zgodności oraz podklasę),
  • dodatkowe zagrożenia (opcjonalnie),
  • grupę pakowania (tylko, jeśli została ona określona).

Jeśli chodzi o nazwę przewozową, to musi ona zostać podana w języku angielskim. Zapis w innym języku będzie uznany za błąd. Prawidłowe określenie nazwy przewozowej odgrywa bardzo ważną rolę.

Oprócz tego w deklaracji należy określić całkowitą ilość nadanych materiałów niebezpiecznych. Należy także wskazać dokładną ilość, a także rodzaj opakowań, w których znajdują się ładunki. W przypadku, gdy towar przewożony jest według specjalnych wymogów (LQ lub EQ) należy zawrzeć taką informację w deklaracji.

W przypadku, gdy nadane materiały niebezpieczne zostały tymczasowo umieszczone w opakowaniach awaryjnych, to w dokumencie należy umieścić zapis „SALVAGE PACKAGING” or „SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE”.

Jeśli chodzi o towary zakaźne klasy 6.2, to konieczne jest podanie dokładnych danych osobowych dostawcy. W DGD należy wskazać również aerozole, które mają więcej niż 1 litr.
W niektórych przypadkach należy określić temperaturę kontrolowaną oraz zagrożenia. Stosuje się do tego wzór: Control temperature: …°C, Emergency temperature: …°C”.

Transport morski

One thought on “Jak prawidłowo wypełnić deklarację DGD?

  1. Czy faktycznie zawsze nadawca jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji DGD? Chodzi mi o warunki dostawy EXW. Zgodnie z regułą sprzedający ma dostarczyć tylko fakturę i postawić towar we wskazanym miejscu do dyspozycji kupującego. Wszystkie inne dokumenty są w gestii kupującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.